Tủ tụ bù

Theo thông tư 15/2014/TT-BCN ngày 28/5/2014 của Bộ Công thương. Nội dung quy định về mua, bán công suất phản kháng được tóm tắt như sau: Bên mua điện có công suất sử dụng cực  đại đăng ký tại hợp đồng mua bán điện từ 40kW trở lên và có hệ số công suất Cos phi < 0.9 phải mua công suất phản kháng. Ngoài tiền điện công ty bạn phải trả ra bạn còn phải trả thêm một khoản phạt cos phi nếu cos phi cty bạn nhỏ hơn 0.9. (trong trường hợp công ty bạn chưa có tủ tụ bù hoặc có tủ tụ bù mà vẫn bị phạt) hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và lắp đặt. 

Đảm bảo giảm dòng tiêu thụ, không bị phạt cos phi.

Chúng tôi chuyên sản xuất, lắp đặt, cung cấp tủ tụ bù với đủ loại công suất từ nhỏ đến lớn, có thể theo yêu cầu từ 10KVAr đến 1000KVAr

 

Tủ tụ bù 04

Tủ tụ bù 04

Liên hệ
Tủ tụ bù 03

Tủ tụ bù 03

Liên hệ
Tủ tụ bù 02

Tủ tụ bù 02

Liên hệ
Tủ tụ bù 01

Tủ tụ bù 01

Liên hệ
Tủ ATS

Tủ ATS

Liên hệ
Tủ máy cắt

Tủ máy cắt

Liên hệ